No és molt difícil d’explicar un projecte que s’acull a un nom com aquest. Això va de política, sense embuts, i amb pretensions ben prosaiques, sense ímpetus utòpics ni enlairaments de caràcter històric o líric. Denúncia, per tant, de la manca de política i de la necessitat d’una aproximació més pragmàtica i directa a la realitat.

Política i prosa, en català, permet l’homografia en castellà en la mesura que utilitzem el signe ‘&’, que correspon a la conjunció copulativa llatina ‘et’. Aquesta ‘i’ que conté no demana traducció, i a més aplega en lloc de separar, no només dues paraules sinó dues llengües. Fàcilment pot esdevenir tot un programa si es tracta, com és el cas, d’obrir espais i no de tancar-los, d’unir i no de dividir, de recuperar consensos i no de promoure noves disputes.

Es tracta d’obrir espais i no de tancar-los, d’unir i no de dividir, de recuperar consensos i no de promoure noves disputes

Política & prosa diu el que volem fer i també el que reivindiquem. És una expressió que surt dels mateixos combats polítics democràtics, del lloc on tenen més tradició i riquesa ideològica i fins i tot iconogràfica en el segle XX. Pertany al repertori de cites cèlebres de Mario Cuomo, un governador de l’Estat de Nova York que en un moment fugisser va semblar l’alternativa demòcrata a Ronald Reagan, a mitjans dels anys 80: “Fas campanya en poesia però governes en prosa”, va declarar a la revista The New Republic.

“Fas campanya en poesia però governes en prosa” (Mario Cuomo)

D’aquesta sentència, immediatament celebrada per tothom, havia de sortir el nom d’una de les millors llibreries del món, Politics and Prose, al barri de Chevy Chase de Washington, fundada en els mateixos anys de la seva celebritat. Als qui hem escollit el nom, la inspiració ens va arribar doncs de la llibreria, lloc gairebé de culte per a nombrosos periodistes instal·lats a la capital dels Estats Units o que la visiten.

 

Interior de la llibreria Politics & Prose. Per Ted Eytan

 

Politics and Prose és el nom d’una de les millors llibreries del món

Encara que no ho diguin directament les paraules, la tria d’aquest nom vol significar també respecte, moderació i diàleg. Ens apressa un cert sentit d’urgència respecte a la política com a activitat que interessa a tots i una certa exigència als polítics perquè no la sostreguin de l’àmbit de la deliberació democràtica ni la transfereixin amb les seves responsabilitats a altres àmbits diguem-ne tècnics, com són la justícia, la policia, el funcionariat, o les estructures de decisió europees i internacionals.

PUBLICITAT
La hipoteca con todo.Calcular cuota. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto

El periodisme exigeix bones capçaleres i bons titulars per als textos. Aquesta creiem que serveix i que funcionarà bé com a marca del periodisme que volem fer, rigorós i equilibrat, respectuós però crític, compromès però a la vegada independent. Té una connotació d’equilibri i de claredat estètica que caldrà omplir amb la qualitat i l’exigència que ens demanarem a nosaltres mateixos i que demanarem als continguts de la publicació, és a dir, a aquest portal digital i a la revista mensual que l’acompanyarà.

Creiem que la capçalera política&prosa funcionarà bé com a marca del periodisme que volem fer, rigorós i equilibrat, respectuós però crític, compromès però a la vegada independent.

Atendrem especialment a la recuperació de la dignitat de la política, a la consideració que mereixen totes les persones i al respecte a la regla de joc, és a dir, a l’estat de dret, a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a la Constitució Espanyola. Dins l’arc amplíssim de la semàntica d’aquesta capçalera hi cap molt, però no hi cap tot. Pretenem que el que hi càpiga faci servei als ciutadans i a la convivència, reconstrueixi espais de debat i de reflexió i estengui ponts entre els qui ara ni tan sols es parlen. Tot fent política i fent-la en la prosa de cada dia.

PUBLICITAT
Més a prop teu del que penses

Dins l’arc amplíssim de la semàntica d’aquesta capçalera hi cap molt, però no hi cap tot.