Diana Garrigosa, curiositat, integritat i valentia

2021-03-04T11:05:49+01:00 |

Llibres orfes a la tauleta de nit. Repassar l’habitació amb la mirada, en aquell primeríssim moment de l’absència en què et sembla [...]