Lluís Duch, filòsof de l’ambigüitat i la paradoxa

2021-03-04T11:17:22+01:00 |

L’humà és un ésser finit, però tanmateix capaç de concebre i d’aspirar a l’infinit (ens finitum capax infiniti). En aquest cèlebre apotegma [...]