El llegat de Keynes

2020-06-12T12:19:05+02:00 |

John Maynard Keynes (1883-1946) és l’economista més conegut del segle passat, la seva fama s’estén molt més enllà de l’economia. No es [...]