La mirada (amagada)

2021-03-17T10:14:30+01:00 |

Els llegats culturals reposen allà on volen, no on se’ls espera. En un garatge d’una casa de Sant Cugat del Vallès [...]