Carmen Claudin

Carmen Claudín

Sobre Carmen Claudín

És investigadora sènior associada al CIDOB. La seva principal àrea de recerca és el món soviètic i postsoviètic.