Francisco Veiga

Francisco Veiga

Sobre Francisco Veiga

És catedràtic d’Història Contemporània, UAB. Autor d’Ucraïna 22. La guerra programada (Alianza Editorial).