Una radiografia de la defensa espanyola

2022-09-20T16:54:53+02:00 |

Sintetitzar en un article el funcionament de la defensa espanyola no és fàcil. I no ho és pel desconeixement que existeix entre [...]