Helena Cambó, un deute infinit

2021-05-31T23:18:34+02:00 |

Sense cap mena de dubte, si la mare sabés que m’havien demanat escriure unes ratlles sobre ella, li faria molta basarda i [...]