Helena Cambó, un deute infinit

|2023-06-14T19:28:24+02:00Dilluns, 31 de maig de 2021|

Sense cap mena de dubte, si la mare sabés que m’havien demanat escriure unes ratlles sobre ella, li faria molta basarda i [...]