Un ‘Black Friday’ permanent

2020-11-14T18:58:08+01:00 |

Cada habitant requereix cada dia 45 kg de mercaderies a Nova York, 35 a Pequín o 32 a Bogotà. A Barcelona devem [...]