La ‘Corpo’, història d’un desencís

2020-11-04T19:43:42+01:00 |

El 30 de maig del 1983 el Parlament de Catalunya aprovà, per àmplia majoria, la Llei de creació de l’Ens Públic de [...]