Jordi Nadal Oller, una recerca incessant

2020-12-09T17:12:37+01:00 |

Nascut a Cassà de la Selva el 14 de març de 1929, té ara noranta-un anys i acaba de publicar La Hispano-Suiza. [...]