Comunicar en temps de crisi

2020-05-08T13:10:22+02:00 |

Les crisis no són totes iguals, cadascuna té unes especificitats que defineixen el marc d’actuació, els possibles escenaris, els contextos de recuperació [...]