La resistència de les llibreries

2022-09-06T21:06:13+02:00 |

Si algú pot explicar el fenomen de les llibreries, aquest no és altre que el químic del segle XVIII Antoine Lavoisier. Just [...]