Alberto Núñez Feijóo, l’home d’argila

2022-06-08T16:52:27+02:00 |

Acaba de ser elegit president del PP per aclamació (i per exclusió) i està fent el miracle dels pans i els peixos [...]