En el debat es va parlar del projecte de Pacte europeu sobre immigració i asil, del seu abast i les seves limitacions, així com del complicat procés per a la seva adopció que, o culmina sota la Presidència espanyola del Consell, o quedarà aparcat durant una llarga temporada.

Co-organitzada per política&prosa amb l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, aquesta edició dels #DiàlegsPolíticaProsa va comptar amb la participació de Juan Fernando López Aguilar, que presideix la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d’Interior del Parlament Europeu i és ponent de la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les situacions de crisis en l’àmbit de la migració i l’asil; de Gemma Pinyol Giménez, directora de polítiques migratòries i diversitat a Instrategies i investigadora associada del GRITIM-UPF; i de Josep Oliver, professor emèrit del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Consell assessor internacional de l’Anuari CIDOB de la Immigració. La periodista Carla Turró va moderar el debat.

A tots ells, l’agraïment de política&prosa.