L’energia espiritual

2022-05-02T23:16:47+02:00 |

Gran part del món intel·lectual està orientat a afirmar que l’invisible, l’esperit, l’ànima i la consciència que es despleguen i expandeixen entre [...]