L’energia espiritual

2022-05-02T23:16:47+02:00 |

Gran part del món intel·lectual està orientat a afirmar que l’invisible, l’esperit, l’ànima i la consciència que es despleguen i expandeixen entre [...]

La prohibició de l’íntim

2022-03-02T13:41:48+01:00 |

L’home contemporani està més inclinat a l’acció que a la contemplació. Els museus curen d’oferir experiències col·lectives als espectadors perquè les seves [...]

Mirar el cel

2021-12-30T13:00:24+01:00 |

La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira mira. El niño la está mirando. (Fragment [...]