Entre dos temps

2021-07-02T18:36:52+02:00 |

Durant el canvi de mil·lenni, el cinema espanyol va experimentar múltiples transformacions. Una, va consistir en l’aparició d’una nova forma de relat [...]