Relaxar la immersió per assegurar el trilingüisme

2021-11-25T10:57:50+01:00 |

A Catalunya el terme «immersió» es fa servir per designar (impròpiament) un model lingüisticoeducatiu en què el català és la llengua vehicular [...]