Convocatòria de Junta General Extraordinària de Socis

Els administradors mancomunats, convoquen Junta General Ordinària i Extraordinària de Socis de la Societat a celebrar a les oficines ubicades a Barcelona, Consell de Roger de Llúria, núm. 115, 1r-2a (08037), a les 12.30 hores del proper dia 29 de juliol de 2021, d’acord amb el següent

Contingut reservat a Socis Fundadors