Convocatòria de Junta General Ordinària i Extraordinària de Socis

Convocatoria publicada l' 1 de març de 2022

El Consell d’Administració, en la seva sessió del dia 21 de febrer 2022 va acordar convocar Junta General Ordinària i Extraordinària de Socis de la Societat a celebrar a la sala d’actes del Col·legi Major Universitari Penyafort-Montserrat ubicat a Barcelona, avinguda Diagonal 639-641 (08028), a les 17.00 hores del proper dia 16 de març de 2022, d’acord amb el següent:

Contingut reservat a Socis Fundadors