Convocatòria de Junta General Extraordinària de Socis

Els administradors mancomunats convoquen Junta General Extraordinària  de Socis de la Societat a celebrar a l’Hotel Alma, situat a Barcelona, carrer de Mallorca, núm. 271 (08008), a a les 19 hores del proper dimecres 30 d’octubre de 2019, d’acord amb el següent

Contingut reservat a Socis Fundadors