La crisi del coronavirus ha posat a prova la cultura federal d’Espanya amb un clar suspens per a totes les parts. Ni el Govern central ni les comunitats autònomes s’han guiat pels principis de cooperació i coordinació institucional propis d’una cultura política federalista. L’ús de la distribució de competències entre ens estatals i autonòmics s’ha emprat en moltes ocasions com a eina partidista i hi ha hagut diversos episodis de deslleialtat institucional en un context de gravetat on hauria hagut de prevaldre la resolució de la situació de crisi mèdica i social davant dels interessos particulars.

La covid-19 ha plantejat, en l’àmbit general, el tema de l’aplicació pràctica del federalisme: és necessària la centralització de competències en una situació crítica com la que hem viscut? Si fos així, es demostrarien els límits del principi de subsidiarietat en situacions d’emergència i, per tant, es deduiria que en moments en què es requereix una resposta especialment ràpida i eficaç, la descentralització és un entrebanc.

A Espanya, la Llei Orgànica dels estats d’alarma, excepció i setge estableix que, en casos de greu alteració que impedeixi mantenir la normalitat amb els poders ordinaris, és possible l’aplicació per part del govern central de diversos estats excepcionals com ho determina la Constitució i, en cas de crisi sanitària, es pot declarar l’estat d’alarma (arts. 1 i 4). L’autoritat competent durant l’estat d’alarma és el Govern de l’Estat, excepte si la situació afecta només una comunitat autònoma, cas en el qual ho podria ser per delegació la presidència autonòmica corresponent (art. 7).

PUBLICITAT

Renfe / Viaja como piensas

El 14 de març es declarà aquest estat d’alarma on s’estipulava que el Govern central passava a ser l’autoritat competent i, sota la direcció del president, tenien competències en les seves àrees de responsabilitat els titulars dels Ministeris de Defensa, Interior, Transports i Sanitat.

Per llegir l'article complet fes una prova gratuïta de 15 dies o fes una subscripció de pagament. Accedeix si ja ets subscriptor.