L’actual pandèmia està tenint un impacte disruptiu en la vida de les persones i en la dinàmica social tal com ja havia passat històricament en altres situacions similars. Un dels seus efectes més rellevants és precisament l’impacte psicològic, fins al punt que alguns autors el descriuen com la «pròxima pandèmia». Tot i que l’abast i la intensitat que pot arribar a tenir aquest efecte és incert disposem d’estudis referents a altres epidèmies, i es comencen a tenir dades de l’actual, que urgeixen a posar en marxa programes específics d’atenció i prevenció.

L’OMS refereix que la pandèmia de covid-19 ha pertorbat o paralitzat els serveis de salut mental essencials del 93 % dels països, en tant que augmenta la demanda d’atenció de salut mental i posa de relleu la necessitat urgent d’incrementar-ne el finançament.

En una enquesta del CIS publicada el mes d’octubre del 2020 es va detectar que al voltant de la meitat dels enquestats admetia sentir-se ansiós, preocupat o trist, i un 30 %, deprimit. En altres estudis s’ha informat que el distanciament espacial, l’autoaïllament, la quarantena, la tensió social, la precarietat econòmica i la desinformació són els principals factors que contribueixen a la tristesa, la por i la frustració.

La salut mental és definida per l’OMS com un «estat de benestar en el qual la persona pot desenvolupar les seves capacitats i és capaç de fer front a l’estrès normal de la vida, de treballar de forma productiva i de contribuir activament a la seva comunitat. La salut mental és el fonament del benestar individual i del funcionament eficaç de la comunitat».

Podem afegir que les mateixes comunitats, al seu torn, tenen dinàmiques que poden reforçar la salut mental individual i de les famílies, o per contra, amplificar el malestar emocional i induir respostes distorsionades. Per això és tan important evitar que s’estenguin de forma contagiosa sentiments d’incertesa, recança, confusió, desconcert, disgust i ràbia, relacionats tant amb els efectes de la malaltia com amb les mesures preventives de distanciament i de restricció, i la seva complexa gestió. Així mateix la bona dinàmica relacional en les famílies és essencial per a la protecció del benestar emocional en moments de reclusió i disminució de les relacions externes.

Per llegir l'article complet fes una prova gratuïta de 15 dies o fes una subscripció de pagament. Accedeix si ja ets subscriptor.