La celebració de les eleccions generals ha dut al món de les enquestes una pau estranya, una mena de treva, un silenci gairebé sepulcral. S’han acabat les acusacions de manipulació, el soroll que tradicionalment envolta aquest món a compte de qui l’encerta més. Curiosament, aquest cop no hi han hagut debats exaltats sobre les «equivocacions» de les enquestes, la seva inutilitat o el seu ús interessat per part d’uns o altres. Res. Silenci.

PUBLICITAT
Renfe / Somos tu mejor Opción

La causa d’aquesta treva momentània la podem trobar en el fet que qui s’ha acostat més al resultat final ha estat l’enquesta preelectoral del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), feta pública dies abans de l’inici de la campanya electoral. Si es tenen en compte totes les enquestes publicades durant el mes anterior a la celebració dels comicis generals, s’observa que majoritàriament els pronòstics han estat correctes: les desviacions de les mitjanes respecte del resultat final oscil·len entre el mig punt i el punt i mig.