Álbum

La belleza del deporte

2022-03-02T13:51:40+01:00 |

L’escultura El Discòbol, de Miró d’Elèutera, del 450 aC, descriu amb precisió fotogràfica l’anatomia nua d’un atleta grec fent el moviment anterior [...]