No vaig conèixer Juan Marsé, tot i que vivíem a la mateixa ciutat. Tampoc no conec a fons la seva vida, més enllà de les anècdotes que circulen més sovint (a vegades sense gaire garantia de veracitat), el record d’actuacions públiques sonades o l’esment en els llibres d’altres persones. Però cap d’aquestes mancances semblen excessives quan és el moment de recordar un novel·lista l’ambició del qual, com no es cansa de repetir en els seus diaris Notas para unas memorias que nunca escribiré, seria desaparèixer darrere de la seva obra.

Fixem-nos, doncs, en aquesta dotzena llarga de novel·les que Marsé va escriure durant els seus gairebé seixanta anys de carrera, i sobre les quals va abocar els esforços intel·lectuals i imaginatius de tota una vida. Però no abandonem del tot la zona impersonal de la meva pròpia biografia, la que es pot compartir amb la resta de la meva generació, perquè per calibrar la talla de Marsé primer convé recordar que és gairebé impossible que un jove novel·lista escrigui des de Barcelona i sobre Barcelona sense que associïn el seu nom amb el de Juan Marsé. Un nom tendre i encara indecís sota l’ombra del gegant consolidat. Moltes vegades sense merèixer-ho o fins i tot, com en el meu cas, sense haver-ne llegit les novel·les.

Obrir qualsevol de les seves novel·les comporta exposar-se a una alenada d’imaginació literària.

Marsé operava, dins del sistema literari doble de la ciutat de Barcelona, com una mena de presentació o de parapet sota el qual diverses generacions d’escriptors (i tantes de les que encara han de venir) ens presentàvem acollits en societat; una mena de legitimació, d’expectativa de compartir un projecte (per bé que ni acordat ni explícit, inesperat) singularíssim en el mapa de les literatures mundials: l’escriptura d’un idioma majoritari a l’Estat i minoritari a la regió, dissident de totes dues estructures de poder, capaç de revelar les tensions socials ocultes pels discursos predominants i ampliar els límits morals (una preocupació central de l’anomenada Escola de Barcelona) i estètics de l’idioma.

 

Influència paralitzadora

Per descomptat, Marsé no és l’únic novel·lista de Barcelona que escriu en castellà, ni tots els escriptors de Barcelona estan obligats a observar des de la seva privilegiada posició d’agents dobles els frecs, les col·lisions i els acords de dues estructures de poder que, sent tan semblants, es passen la vida (les nostres vides) aparentant una diferència irreconciliable. Però alguna cosa ha de tenir Marsé de representatiu i d’«exemplar» si tenim en compte aquest encreuament i aquesta relació peculiar de llengües que té lloc a Barcelona. Sobretot si tenim en compte que la poètica de Marsé és d’una originalitat extrema, d’aquelles (com les de Kafka o Borges) la influència de les quals pot ser verinosa i paralitzadora: impossible d’imitar sense caure en la paròdia i el descrèdit.

PUBLICITAT
Renfe / Somos tu mejor Opción

El primer que s’imposa a l’hora de parlar de Marsé és arrencar-lo del costumisme (risc que cal no descartar mai quan es tracta d’un escriptor espanyol). Obrir qualsevol de les seves novel·les comporta exposar-se a una alenada d’imaginació literària. Marsé no reprodueix la postguerra espanyola a la manera d’un documental, sinó que la transmet valent-se d’una tècnica insòlita (les aventis) consistent a narrar aquells anys penosíssims mitjançant històries fantàstiques que se superposen així a les versions oficials.

Una aventis no queda fixa, sinó que es reescriu i es torna a reescriure, es resisteix a adoptar una forma definitiva, i recupera en cada versió la tensió moral (i l’audàcia imaginativa) de partida. Marsé sembla convençut que la venjança de viure dins d’una època miserable és la possibilitat d’explicar-ho (i denunciar-ho) de cent maneres diferents. Així que llibres com Si te dicen que caí progressen com una espiral al·lucinada, que recupera el vigor i la fascinació a cada gir mentre estreny el nucli sòrdid de l’època.

Hi ha un anhel de millorar el repartiment social en Teresa i un solipsisme depredador en el Pijoaparte.

Marsé és també un «fabricant de mites», tenia una capacitat sorprenent per condensar una situació social en una tensió narrativa, una època en un joc d’atmosferes, i una novel·la sencera en una escena. Un exemple: el ball derrotat de Teresa i el Pijoaparte sota una pluja al·lucinada de confeti, al final d’un estiu que per al noi serà el final de tot i per a la noia un tràngol sense seqüeles. Però n’hi ha més: la parella d’amants es constitueix en el mite pel qual fins avui s’explicaran les tensions socials, econòmiques i culturals de Barcelona, i, per extensió, de Catalunya.

Es dirà que Marsé no ofereix una fotografia exhaustiva de la societat catalana (no contempla l’obrer catalanoparlant ni les classes riques que s’expressen en castellà) però quina ingenuïtat demanar-li a la novel·la que compleixi amb els deures de l’exhaustivitat; la lleialtat d’un novel·lista no és al costat de la sociologia sinó del relat, en benefici del qual tensa la societat (sense falsejar-la). Cap història no contempla totes les històries, tot relat conté la seva moral i la seva injustícia; però sabem que Dickens ha predisposat diverses generacions a imaginar un Londres velat per l’smog. I si avui dia Últimas tardes ens continua oferint l’eix representatiu de la ciutat on visc, es deu senzillament al fet que ningú, ni abans ni després, ho ha fet tan bé (amb tanta energia i tanta subtilesa) com Marsé.

 

Teresa i el Pijoaparte

Amb qualsevol d’aquests poders un novel·lista en tindria prou per justificar una carrera. Però el cas és que Marsé escrivia com si volgués discutir, forçar i posar impediments a la