Propostes de convivència sensata i equilibrada entre les llengües que es parlen a Catalunya van sorgir en la conversa que Sergio Vila-Sanjuan i Albert Branchadell van mantenir ahir dimarts dia 2 al Círculo Ecuestre de Barcelona. Rafael Jorba va fer un exercici de moderador actiu en el debat entre el periodista de La Vanguardia i el professor de la Universitat Autònoma.

El debat es va celebrar com a presentació del número 3 de política&prosa i del seu dossier sobre Les llengües de Sepharad i com a segona edició d’un acte anàleg que els mateixos participants van protagonitzar fa unes setmanes a l’Acadèmia de Bones Lletres.

PUBLICITAT
Renfe / Viaja como piensas

El focus de la intervenció de Vila-Sanjuan va ser una reflexió basada en la història de la presència del castellà a la Cultura de Catalunya que constitueix el nucli del seu llibre Otra Cataluña. 

PUBLICITAT
Correos Market

Albert Branchadell, per la seva banda, va plantejar la possibilitat d’una revisió de la legislació lingüística, en particular la que afecta al sistema escolar, a partir de la constatació que probablement no garanteix la consecució dels objectius que la van justificar.