És difícil imaginar el segle XXI sense pensar en la Justícia entesa com a garantia dels drets i llibertats de les persones. En un Estat social i democràtic de dret, la Justícia és un dels pilars de la nostra societat. Si faig especial èmfasi en els adjectius «social» i «democràtic», que malauradament alguns obliden esmentar quan es refereixen al nostre Estat, és perquè també vull posar de relleu que es tracta d’un servei públic –com ho són l’educació i la sanitat– i és necessari que funcioni de manera eficaç, operativa i àgil, tant com és d’imprescindible que doni seguretat jurídica. Només així es respondrà adequadament als conflictes individuals i col·lectius.

Els advocats i advocades de Barcelona, com a garants del dret de defensa i de la tutela judicial efectiva, som coneixedors del funcionament d’aquest sistema que afrontem a diari; però el nostre valor és que som capaços de fer-ho des de la perspectiva de la ciutadania i amb els coneixements tècnics necessaris per entendre els seus processos i terminis tant com ser exigents i crítics amb les seves carències i disfuncions.

Per llegir l'article complet fes una prova gratuïta de 15 dies o fes una subscripció de pagament. Accedeix si ja ets subscriptor.