És un dels problemes de la crítica de llibres, que no se li sol exigir, com a la novel·la o al conte, cap mena de mirament estilístic, ja que se suposa que el seu objectiu primer és exposar el desenrotllament d’una opinió, encara que això es materialitzi amb una prosa poc fina o fins i tot descuidada, com si estigués alliberada de conciliar el pensament amb la bellesa del llenguatge i només aspirés a redactar sense equívocs els arguments del punt de vista que es defensa: hi ha crítics de llibres que s’obliden de concedir un paper cabdal al ritme del llenguatge, al plaer de la frase, a les fugues i els contrapunts de la prosa, a les estratègies retòriques, a la complexitat sonora de la sintaxi, inseparable al cap i a la fi de la precisió argumentativa: hi ha crítics de llibres que obliden que la crítica de llibres és també un gènere literari i que, com a tal, la primera preocupació de qui la practica ha de ser el rigor i l’audàcia estilística.

Qualsevol crítica literària és vàlida sempre que sigui vàlida literàriament, va escriure Francisco Rico. I és del tot cert: al crític de llibres se li pot perdonar que no hagi acabat d’esbrinar el propòsit de l’autor, però és intolerable que escrigui malament, que no treballi la seva prosa, que el seu text s’entrebanqui a cada instant. D’altra banda, si no es fixa en la combinació de les paraules que ell escriu sobre un altre escriptor, quina mena d’autoritat pot exhibir per orientar el gust del lector?

De la mateixa manera que la crítica també es fa amb paraules, cal tenir ben present que també és un gènere literari, és a dir, que també hi ha unes regles i unes obligacions que es poden manipular, trair o trencar, però sabent sempre que al darrere hi ha de sonar la musicalitat de l’escriptura. La crítica de llibres, en fi, és un tot —i, com a tal, ha de tenir de manera explícita o implícita un plantejament, un nus i un desenllaç—, on l’important és l’estil, el seu poder verbal, la seva força i la seva estratègia en el moment d’utilitzar les argúcies pertinents per convèncer i capturar el gust i el criteri del lector.

PUBLICITAT

Renfe / Viaja como piensas
Per llegir l'article complet fes una prova gratuïta de 15 dies o fes una subscripció de pagament. Accedeix si ja ets subscriptor.