Per més que es vulgui mirar cap a un altre costat s’ha de constatar que una de les seqüeles del procés independentista que roman després de la seva fallida és la persistència d’un clima de polarització i divisió, latent en el conjunt de la societat, però especialment virulent en el món de les xarxes socials fins al punt de fer impossible una conversa cívica argumentada.

Un dels nostres companys de la Redacció de política&prosa, Steven Forti, està sent objecte d’una campanya de desqualificacions de tota mena per part dels sectors més arrauxats de l’independentisme arran d’unes declaracions en les quals afirmava que Junts comparteix molts trets amb formacions de la ultradreta. Una afirmació que es deriva de les concomitàncies del nacionalpopulisme amb la nova extrema dreta, com explica el mateix Steven Forti en el seu llibre Extrema derecha 2.0 tot just acabat de publicar.

Un llibre en el qual s’identifiquen com a característiques clau d’aquesta nova extrema dreta: una estratègia política dirigida a polaritzar la societat amb temes divisius expressats amb postveritats i fake news; a recrear un sentiment de comunitat sobre la base d’agitar l’espantall d’un enemic exterior; i, finalment, a utilitzar les institucions democràtiques per buidar-les de la seva ànima liberal.

No és cap exageració atribuir al procés independentista que hem patit aquestes tres característiques: polarització, postveritat, il·liberalisme. Així ho hem denunciat a bastament en la nostra línia editorial que avui reafirmem per mostrar la nostra solidaritat amb el professor Steven Forti. Finalment, constatem que les desqualificacions barroeres de què ha estat objecte estan amarades de xenofòbia i no fan més que avalar el seu diagnòstic sobre les derives dels nacionalpopulismes.