Entre la rosa de foc i la rosa d’abril

2020-02-18T18:04:33+01:00 |

Els rebels, els insurrectes, ja feia prop de quaranta anys que havien començat la guerra, i que l’havien acabat, que l’havien guanyat [...]