Història d’un deliri

2022-07-13T19:35:10+02:00 |

Delirio americano és un llibre com se n’han escrit pocs, de manera tan il·luminadora, sobre la història de les idees a l’Amèrica [...]