Ernest Reig

Ernest Reig

Sobre Ernest Reig

Ernest Reig és catedràtic d’Economia Aplicada, Universitat de València i Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques.