Reflexió sobre l’Alzheimer

2022-07-13T17:03:09+02:00 |

A tothom qui està acostumat a pensar l’espanta perdre un dia l’enteniment. Deixar d’entendre què passa, desconnectar de si mateix i que [...]