Joaquim Nadal i Farreras

Joaquim Nadal i Farreras

Sobre Joaquim Nadal i Farreras

Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Universitat de Girona.