Angel Delgado

Ángel Delgado

Sobre Ángel Delgado

És professor associat de la Universitat de Notre Dame, Estats Units.