El replegament nacionalista i proteccionista del trumpisme està originant un alentiment del procés de globalització, batejat com una slowbalisation per The Economist (24-01-19). Però més que d’una ralentització seria més exacte parlar d’asimetries, com es dedueix de l’evolució dispar de l’índex de connectivitat global, citat per Enrique Fanjul en un article del Real Instituto Elcano (14-03-19) sobre els canvis estructurals de la globalització: «En aquest índex de connectivitat global es consideren quatre grans components: comerç (de béns i serveis), capital (fluxos i estocs d’inversió directa i inversions de cartera), informació (trànsit d’Internet, trucades telefòniques internacionals i comerç de material imprès), i persones (migracions, turisme i estudiants estrangers).

PUBLICITAT
Renfe / Somos tu mejor Opción

Doncs bé, el que més crida l’atenció és sens dubte l’espectacular creixement del component de fluxos d’informació. La globalització, doncs, segueix avançant però els fluxos tradicionals de comerç, capitals i persones han estat substituïts en el seu dinamisme per la globalització de les idees, dades, coneixement».